12 oktober '22
Frequentie van indexatie bepaalt koopkrachtverlies
 
 
Schoolverlaters die in oktober beginnen, hoeven dit jaar geen BV te betalen
 
 
Juridisch
 
 
 
 
Bereikbaarheid van de werkplek doorslaggevend voor werkzoekende jongeren
 
 
Juridisch
 
 
 
 
Tijdelijke werkloosheid voor energie-intensieve bedrijven
 
 
Juridisch
 
 
 
 
Loonsverhoging van 0,4% vanaf 1 oktober
 
 
Juridisch
 
 
 
 
Nieuwe re-integratieprocedure arbeidsongeschikte werknemers leidt niet meer tot contractbeëindiging medische overmacht
 
 
Juridisch
 
 
 
 
Maximale thuiswerkvergoeding opnieuw geïndexeerd
 
 
Juridisch