26 januari '14
Het dienstpercentage: een loon in functie van uw omzet
 
 
Mag ik van mijn arbeiders bedienden maken?
 
 
 
 
 
 
Maximumbedrag bonusplan geïndexeerd
 
 
 
 
 
 
Neem verstrengde ziekteroutines op in uw arbeidsreglement!
 
 
 
 
 
 
Welke gevolgen heeft het verdwijnen van de proefperiode?
 
 
 
 
 
 
Wet eenheidsstatuut verschenen, cao ontslagmotivering nog niet
 
 
 
 
 
 
Overgangsmaatregel zonder geijkte kassa