3 juli '24
Maximale thuiswerkvergoeding geïndexeerd
 
 
Een buitenlandse jobstudent tewerkstellen
 
 
Juridisch
 
 
 
 
Pas afgestudeerd en toch nog jobstudent?
 
 
Juridisch
 
 
 
 
Vanaf 2026 zal u transparanter moeten communiceren over uw lonen
 
 
Juridisch
 
 
 
 
Nieuwe maximale kilometervergoeding vanaf 1 juli
 
 
Juridisch
 
 
 
 
Heeft een flexi-jobber recht op vakantie?
 
 
Juridisch
 
 
 
 
Vergeet de periode-dimona's van uw flexi-jobs niet te verlengen
 
 
Juridisch