22 februari '18
“Reserveer” uw goeie studenten nu al voor de zomer
 
 
Wist u dat ook u onder de GDPR-verplichtingen valt?
 
 
 
 
 
 
Voortaan kan u uw aangetekende brieven ook per mail versturen
 
 
 
 
 
 
Trillium, het jaarlijkse overzicht van uw tewerkstellingsmaatregelen
 
 
 
 
 
 
De arbeidsovereenkomst voor studenten
 
 
 
 
 
 
Voortaan kunnen ook niet-vastbenoemde leerkrachten het ganse jaar flexi-jobben
 
 
 
 
 
 
2.200 sociale controles in de horeca in 2018