29 oktober '18
Tegen sollicitatieverlof valt weinig in te brengen
 
 
Uw werknemer heeft een arbeidsongeval bij zijn flexi-werkgever
 
 
 
 
 
 
Ouderschapsverlof binnenkort ook mogelijk voor een halve dag per week
 
 
 
 
 
 
Werken op 1 en 11 november
 
 
 
 
 
 
Wat doet u met uw personeel als het "afschakelplan" in werking treedt?
 
 
 
 
 
 
Hebben uw werknemers al hun vakantie al opgenomen of ingepland?
 
 
 
 
 
 
Vrijstelling bedrijfsvoorheffing schoolverlaters vanaf 1 oktober