3 juli '24
Pas afgestudeerd en toch nog jobstudent?
 
 
Vanaf 2026 zal u transparanter moeten communiceren over uw lonen
 
 
Juridisch
 
 
 
 
Nieuwe maximale kilometervergoeding vanaf 1 juli
 
 
Juridisch
 
 
 
 
Heeft een flexi-jobber recht op vakantie?
 
 
Juridisch
 
 
 
 
Vergeet de periode-dimona's van uw flexi-jobs niet te verlengen
 
 
Juridisch
 
 
 
 
Nieuwe Brusselse premie voor werkgevers die personen met een handicap aanwerven
 
 
Juridisch
 
 
 
 
Nieuwe bedragen leervergoeding vanaf 1 mei
 
 
Juridisch