27 augustus '20
Verlenging corona-overmacht tot 31 december voor volledige horeca