23 augustus '23
Een student vast aanwerven, toch best even opletten
 
 
Nieuwe type dimona “ALT” vanaf schooljaar 2023-24
 
 
Juridisch
 
 
 
 
Een buitenlandse jobstudent tewerkstellen
 
 
Juridisch
 
 
 
 
Welke uren tellen mee voor de 600 studentenuren?
 
 
Juridisch
 
 
 
 
Koopkrachtpremie voor bedienden in pc 200
 
 
Juridisch
 
 
 
 
Werkhervattingspremie voor (her)tewerkstelling langdurig arbeidsongeschikte personen
 
 
Juridisch
 
 
 
 
Kunnen leerlingen uit het duaal leren ook als student werken?
 
 
Juridisch