24 januari '13
De helft van de opleiding van uw personeel terugbetaald?
 
 
Minder bedrijfsvoorheffing in 2013; ±100-150 EUR/jaar meer nettoloon voor je horecamedewerker
 
 
 
 
 
 
Mogen studenten in 2013 nu toch 100 dagen werken?
 
 
 
 
 
 
Heeft uw medewerker recht op verlof na de operatie van een kind?
 
 
 
 
 
 
Mag ik mijn personeel in 2013 nog cash uitbetalen?
 
 
 
 
 
 
Begint 2013 ook voor u met het opstellen van een tewerkstellingsplan voor oudere werknemers?
 
 
 
 
 
 
Vlaamse regering stelt 3-stappenplan jeugdwerkloosheid voor