9 januari '20
De Overeenkomst Alternerende Opleiding
 
 
Indexatie lonen en vergoedingen
 
 
 
 
 
 
Vergeet uw ecocheques niet te bestellen
 
 
 
 
 
 
Vergeet de periode-aangifte van uw flexi-jobbers niet te verlengen
 
 
 
 
 
 
De uitbetaling van de eindejaarspremie in pc 302
 
 
 
 
 
 
Vergeet uw bijlagen voor de vrijwillige netto-overuren niet te vernieuwen
 
 
 
 
 
 
Welke afwezigheden tellen mee voor de eindejaarspremie?