12 januari '23
De winstpremie
 
 
Nieuwe maximale kilometervergoeding vanaf 1 januari
 
 
Juridisch
 
 
 
 
Leeftijdsgrens “zittende oudere werknemer” stijgt
 
 
Juridisch
 
 
 
 
Welke afwezigheden tellen mee voor de eindejaarspremie
 
 
Juridisch
 
 
 
 
Nieuw maximumbedrag bonusplannen 2023
 
 
Juridisch
 
 
 
 
Studentencontingent twee jaar van 475 naar 600 uren
 
 
Juridisch
 
 
 
 
Vergeet de periode-dimona's van uw flexi-jobs niet te verlengen
 
 
Juridisch