16 oktober '18
Hebben uw werknemers al hun vakantie al opgenomen of ingepland?
 
 
Vrijstelling bedrijfsvoorheffing schoolverlaters vanaf 1 oktober
 
 
 
 
 
 
Mensen met een arbeidsbeperking aanwerven via het GTB
 
 
 
 
 
 
Bijzondere regels jeugdige werknemers
 
 
 
 
 
 
Hebt u de periode-dimona’s voor uw flexi-jobs verlengd voor het vierde kwartaal?
 
 
 
 
 
 
Wat als uw werknemer verkozen wordt op 14 oktober?
 
 
 
 
 
 
Opgeroepen als bijzitter op 14 oktober