23 augustus '23
Nu nog een bonusplan invoeren?
 
 
Een student vast aanwerven, toch best even opletten
 
 
Juridisch
 
 
 
 
Nieuwe type dimona “ALT” vanaf schooljaar 2023-24
 
 
Juridisch
 
 
 
 
Een buitenlandse jobstudent tewerkstellen
 
 
Juridisch
 
 
 
 
Welke uren tellen mee voor de 600 studentenuren?
 
 
Juridisch
 
 
 
 
Koopkrachtpremie voor bedienden in pc 200
 
 
Juridisch
 
 
 
 
Werkhervattingspremie voor (her)tewerkstelling langdurig arbeidsongeschikte personen
 
 
Juridisch