6 februari '13
Opiniestuk De Morgen: Overleeft onze gastvrije horeca de kassa?
 
 
Reactie van Horeca Vlaanderen op persmededeling vakbonden
 
 
 
 
 
 
Lastenverlaging van € 40 /kwartaal/werknemer - Sociale partners bereiken een aantal akkoorden
 
 
 
 
 
 
Hoe zit het intussen met de blackbox?
 
 
 
 
 
 
Absenteïsme, ik word er ziek van…
 
 
 
 
 
 
De geijkte kassa al van bij de start achterhaald?
 
 
 
 
 
 
Gentse kassa-app blikvanger in Las Vegas