10 januari '19
Vlaanderen start met “single permit” voor buitenlandse werknemers
 
 
Derde fase taxshift zorgt opnieuw voor hogere nettolonen
 
 
 
 
 
 
Indexatie horecalonen
 
 
 
 
 
 
Vergeet de periode-dimona’s voor uw flexi-jobs niet te verlengen
 
 
 
 
 
 
Vanaf 2019 enkel nog elektronische ecocheques?
 
 
 
 
 
 
Vergeet binnenkort uw ecocheques niet te bestellen
 
 
 
 
 
 
Ten laatste op 31 december moet u uw dossiers educatief verlof voor het schooljaar 2017-18 indienen