5 oktober '22
Bereikbaarheid van de werkplek doorslaggevend voor werkzoekende jongeren
 
 
Tijdelijke werkloosheid voor energie-intensieve bedrijven
 
 
Juridisch
 
 
 
 
Loonsverhoging van 0,4% vanaf 1 oktober
 
 
Juridisch
 
 
 
 
Nieuwe re-integratieprocedure arbeidsongeschikte werknemers leidt niet meer tot contractbeëindiging medische overmacht
 
 
Juridisch
 
 
 
 
Maximale thuiswerkvergoeding opnieuw geïndexeerd
 
 
Juridisch
 
 
 
 
Vergeet de periode-dimona's van uw flexi-jobs niet te verlengen
 
 
Juridisch
 
 
 
 
Nieuwe sancties bij oneigenlijk gebruik tijdelijke werkloosheid
 
 
Juridisch