29 september '22
Loonsverhoging van 0,4% vanaf 1 oktober
 
 
Nieuwe re-integratieprocedure arbeidsongeschikte werknemers leidt niet meer tot contractbeëindiging medische overmacht
 
 
Juridisch
 
 
 
 
Maximale thuiswerkvergoeding opnieuw geïndexeerd
 
 
Juridisch
 
 
 
 
Vergeet de periode-dimona's van uw flexi-jobs niet te verlengen
 
 
Juridisch
 
 
 
 
Nieuwe sancties bij oneigenlijk gebruik tijdelijke werkloosheid
 
 
Juridisch
 
 
 
 
Verhoog uw rendement en bespaar kosten met de audit van Horecafocus
 
 
Juridisch
 
 
 
 
Een arbeidsongeval bij het thuiswerken
 
 
Juridisch