28 juli '15
Flexi-jobs en goedkope overuren definitief goedgekeurd
 
 
Forfaitaire kilometervergoeding daalt vanaf 1 juli
 
 
 
 
 
 
Ook Kroaten hebben vanaf 1 juli geen arbeidskaart meer nodig
 
 
 
 
 
 
Ook voor tijdskrediet is 30 juni een belangrijke datum
 
 
 
 
 
 
50 werknemers op 30 juni? Vergeet uw startbaan-verplichting niet.
 
 
 
 
 
 
Te warm om te werken?
 
 
 
 
 
 
Spontane raadpleging arbeidsgeneesheer