30 juni '15
Ook voor tijdskrediet is 30 juni een belangrijke datum
 
 
50 werknemers op 30 juni? Vergeet uw startbaan-verplichting niet.
 
 
 
 
 
 
Te warm om te werken?
 
 
 
 
 
 
Spontane raadpleging arbeidsgeneesheer
 
 
 
 
 
 
Bedrijfsvoorheffing extra’s: even herhalen.
 
 
 
 
 
 
Gelegenheidsarbeid, een opfrissing
 
 
 
 
 
 
Van 100 naar 200 dagen gelegenheidsarbeid vanaf 1 juli 2015