22 december '16
Vergeet de periode-dimona’s voor uw flexi-jobs niet te verlengen voor het eerste kwartaal van 2017!
 
 
De dimona-aangifte voor uw studenten vanaf 2017
 
 
 
 
 
 
Nieuwe aanwervingspremie langdurig werklozen vanaf januari 2017
 
 
 
 
 
 
35 euro per jaar, vrij van RSZ en belastingen
 
 
 
 
 
 
Nieuw: wachttijd bij tijdelijke werkloosheid om economische redenen
 
 
 
 
 
 
Maaltijdcheques ook voor u als bedrijfsleider interessant
 
 
 
 
 
 
Nieuw: re-integratietraject voor langdurig zieken