13 juli '20
De feestdag van 21 juli
 
 
Nieuwe meldingsplicht tijdelijke werkloosheid
 
 
 
 
 
 
Kan uw leerling deze zomer ook als jobstudent bij u werken?
 
 
 
 
 
 
Mag u eisen dat uw werknemers zich tijdens hun tijdelijke werkloosheid beschikbaar houden?
 
 
 
 
 
 
Een feestdag op uw wekelijkse sluitingsdag?
 
 
 
 
 
 
Discriminatie op basis van geslacht uitgebreid
 
 
 
 
 
 
Maximale kilometervergoeding daalt licht vanaf 1 juli