3 februari '14
De geregistreerde kassa: u kan nog steeds vrijwillig instappen
 
 
Gunstiger belastingtarief voor gelegenheidsarbeid?
 
 
 
 
 
 
Het dienstpercentage: een loon in functie van uw omzet
 
 
 
 
 
 
Mag ik van mijn arbeiders bedienden maken?
 
 
 
 
 
 
Maximumbedrag bonusplan geïndexeerd
 
 
 
 
 
 
Neem verstrengde ziekteroutines op in uw arbeidsreglement!
 
 
 
 
 
 
Welke gevolgen heeft het verdwijnen van de proefperiode?