3 februari '14
Even meer uren nodig? Een contractbijlage kan een oplossing zijn
 
 
De geregistreerde kassa: u kan nog steeds vrijwillig instappen
 
 
 
 
 
 
Gunstiger belastingtarief voor gelegenheidsarbeid?
 
 
 
 
 
 
Het dienstpercentage: een loon in functie van uw omzet
 
 
 
 
 
 
Mag ik van mijn arbeiders bedienden maken?
 
 
 
 
 
 
Maximumbedrag bonusplan geïndexeerd
 
 
 
 
 
 
Neem verstrengde ziekteroutines op in uw arbeidsreglement!