7 juli '22
Nieuwe maximale kilometervergoeding vanaf 1 juli
 
 
Geboorteverlof
 
 
Juridisch
 
 
 
 
Het doktersbriefje voor één dag, een stand van zaken
 
 
Juridisch
 
 
 
 
Vergeet de periode-dimona's van uw flexi-jobs niet te verlengen
 
 
Juridisch
 
 
 
 
Vergeet uw bijlagen vrijwillige overuren niet te vernieuwen
 
 
Juridisch
 
 
 
 
De inflatie en uw loonkost
 
 
Juridisch
 
 
 
 
Sociale inspecteurs krijgen meer armslag in discriminatiebestrijding
 
 
Juridisch