16 december '13
Uw kerstgeschenk voor uw medewerkers: 35 euro zonder RSZ of BV
 
 
Laatste aanwervingen in 2013: clausule verkorte opzegtermijn!
 
 
 
 
 
 
RSZ-vermindering eerste aanwervingen uitgebreid!
 
 
 
 
 
 
Protocolakkoord Horeca 2013 - 2014
 
 
 
 
 
 
Handige website voor Nederlandse werknemers in België
 
 
 
 
 
 
Handen wassen, enkele praktische instructies
 
 
 
 
 
 
Infosessies in dececember: 3 in 1