27 december '23
Vergeet de periode-dimona's van uw flexi-jobs niet te verlengen
 
 
De eindejaarspremie in de horeca
 
 
Juridisch
 
 
 
 
Vergeet uw bijlage netto overuren niet te verlengen
 
 
Juridisch
 
 
 
 
Enkele belangrijke wijzigingen aan de flexi-jobs
 
 
Juridisch
 
 
 
 
Vertrouwenspersoon voor bedrijven met minstens 50 werknemers
 
 
Juridisch
 
 
 
 
Uw dronken werknemer heeft een arbeidsongeval op het bedrijfsfeest
 
 
Juridisch
 
 
 
 
Nieuwe verrekeningswijze vakantieattesten bedienden
 
 
Juridisch