5 juli '23
Vergeet uw bijlage netto overuren niet te verlengen
 
 
Checklist re-integratie op het werk
 
 
Juridisch
 
 
 
 
Vergeet de periode-dimona's van uw flexi-jobs niet te verlengen
 
 
Juridisch
 
 
 
 
Pas afgestudeerd en toch nog jobstudent?
 
 
Juridisch
 
 
 
 
Voor het eerst werkgever veroordeeld voor ontslag na abortus
 
 
Juridisch
 
 
 
 
Individueel Maatwerk vervangt de Vlaamse Ondersteuningspremie
 
 
Juridisch
 
 
 
 
Premie kwalificerende werkplekleren vervangt mentorkorting
 
 
Juridisch