25 oktober '22
Flexibele werkregelingen voor zorgdoeleinden (cao 162)
 
 
Uitbreiding Vlaamse Jobbonus
 
 
Juridisch
 
 
 
 
Enkele krachtlijnen uit het begrotingsakkoord
 
 
Juridisch
 
 
 
 
Deadline indienen dossiers Vlaams Opleidingsverlof
 
 
Juridisch
 
 
 
 
Arbeidsarts moet voortaan zelf contact opnemen met werknemers die vier weken ziek zijn
 
 
Juridisch
 
 
 
 
Opzegbrief vanaf volgend jaar ten laatste op dinsdag versturen
 
 
Juridisch
 
 
 
 
Op 1 november moet uw jaaractieplan klaar zijn
 
 
Juridisch