Wat als een feestdag samenvalt met mijn vaste sluitingsdag?
 
 
 
 
Met onze audits kan u uw rendement verhogen en kosten besparen
 
 
 
 
 
 
Uitbetaling eindejaarspremie 2016 flexiwerknemers uitgesteld
 
 
 
 
 
 
Medisch onderzoek, voor welke werknemers is het verplicht en voor welke niet?
 
 
 
 
 
 
Doortastend optimaliseren van uw Food & Beverage management
 
 
 
 
 
 
Afwezig en toch een feestdag betalen?
 
 
 
 
 
@horecafocus
Audit #horeca - https://t.co/2QvBW 8TxA8
 
 
 
 
 
 
 
Werken op een feestdag
 
 
 
 
 
 
Daar is de lente, daar zijn de feestdagen
 
 
 
 
 
 
Maaltijdcheques, al 40 jaar met stip de meest gebruikte loonoptimalisatie
 
 
 
 
 
 
Maak kennis met Horecafocus Management, powered by AAPI
 
 
 
 
 
 
Hebt u de periode-dimona’s voor uw flexi-jobs verlengd voor het tweede kwartaal?
 
 
 
 
 
 
Een nieuw kwartaal, let op met uw eerste flexi-aangiften
 
 
 
 
 
@horecafocus
Medisch onderzoek #horeca - https://t.co/8eYvC E5mwH
 
 
 
 
 
 
 
Trillium, het jaarlijkse overzicht van uw tewerkstellingsmaatregelen
 
 
 
 
 
 
Slim verlonen: laatste kans in Genk en Sint-Niklaas
 
 
 
 
 
 
Een loonoptimalisatie van 2.830 euro per werknemer?
 
 
 
 
 
 
Hoeveel vakantie hebben uw werknemers dit jaar?
 
 
 
 
 
 
Meer dan 20 werknemers? Dan zal u een (nieuw) werkgelegenheidsplan moeten opmaken.
 
 
 
 
 
 
Boetes bij niet gebruiken kassasysteem
 
 
 
 
 
@horecafocus
Feestdag - Sluitingsdag #horeca - https://t.co/ebA1o bbVEt
 
 
 
 
 
 
 
Vanaf februari geen cash lonen meer!
 
 
 
 
 
 
Wat moet u doen wanner uw GKS het laat afweten?
 
 
 
 
 
 
Nieuwe loonbarema’s pc 302
 
 
 
 
 
 
Bent u klaar voor de girale betaling van uw werknemers?
 
 
 
 
 
 
Het Pendelfonds subsidieert duurzaam woon-werkverkeer
 
 
 
 
 
 
SLIM VERLONEN - opleidingen in februari en maart
 
 
 
 
 
@horecafocus
https://t.co/L9fvM htuVU
 
 
 
 
 
 
 
Maximumbedrag bonusplan stijgt opnieuw in 2017
 
 
 
 
 
 
Nieuw type stageovereenkomst Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 
 
 
 
 
 
Vergeet de periode-dimona’s voor uw flexi-jobs niet te verlengen voor het eerste kwartaal van 2017!
 
 
 
 
 
 
De dimona-aangifte voor uw studenten vanaf 2017
 
 
 
 
 
 
Nieuwe aanwervingspremie langdurig werklozen vanaf januari 2017
 
 
 
 
 
 
35 euro per jaar, vrij van RSZ en belastingen
 
 
 
 
 
@horecafocus
https://t.co/DwfRO qwGjz
 
 
 
 
 
 
 
Nieuw: wachttijd bij tijdelijke werkloosheid om economische redenen
 
 
 
 
 
 
Maaltijdcheques ook voor u als bedrijfsleider interessant
 
 
 
 
 
 
Nieuw: re-integratietraject voor langdurig zieken
 
 
 
 
 
 
Doelgroepvermindering eerste aanwervingen stijgt op 1 januari 2017
 
 
 
 
 
 
Zorg dat alle vakantiedagen vóór het jaareinde worden opgenomen
 
 
 
 
 
 
Flexi-jobs weldra ook voor andere sectoren?
 
 
 
 
 
@horecafocus
@DhelftErwin Netto